Indeks Kepuasan Masyarakat

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

BULAN AGUSTUS 2018

SPKT

 

SIM (SAT LANTAS)

SKCK (SAT INTELKAM)

  

 

SAT NARKOBA

 

SAT RESKRIM

 

SAT TAHTI